Wordt Trump opnieuw president van Amerika? 'Hij weet iets te raken bij mensen'

Wordt Donald Trump opnieuw president van Amerika in 2024? Zelf trace hij al langer op die ‘4 extra years’. De oud-president spreekt morgen op een rally in Iowa zijn aanhangers toe, die hem maar al te graag weer in het Witte Huis zien zitten. “Zestig procent van de Republikeinen geeft aan dat het aanhanger zijn van Trump onderdeel is van het zijn van Republikein”, zegt Amerikadeskundige Koen Petersen. “Dat geeft een soort ‘messias-achtige dimensie’ aan die bij politici ongebruikelijk is. Het is heel aside.”

Meer van Goedemorgen Nederland van Omroep WNL zien? Dat kan op NPO Begin:

Ook blij met vrolijk rechts? Steun het goede humeur van WNL. Phrase nu lid! Ga naar:

Wordt Trump opnieuw president van Amerika? 'Hij weet iets te raken bij mensen'

See also  REAKTION: 8 krasse Simpsons-Vorhersagen, die wahr wurden von Wissenswert | #iToJuReaction

32 thoughts on “Wordt Trump opnieuw president van Amerika? 'Hij weet iets te raken bij mensen'”

 1. Okay, welkom op deze nieuwe dag en we gaan vandaag beginnen met een makkelijke oefening, zorg dat je lekker ontspannen in je stoel zit en adem rustig in en uit, we gaan dadelijk vijf keer kort en krachtig uitademen alsof je een nachtkaars uitblaast, adem in en puff, blaas hem uit, adem in en puff, blaas hem uit, adem in en puff, blaas hem uit, adem in en puff, blaas hem uit, en nog één keer adem in en puff, blaas hem uit, en zeg voilá, je zult merken dat je een stuk vrijer voelt, ontketend alsof er een betovering van je af valt, dat was het weer voor vandaag, tot morgen dan zijn we weer terug met een nieuwe oefening. Zie jullie dan!

  Reply
 2. Omg serieus ja biden ook geen lieverdje maar Trump ook niet en vindt het klimaatverandering maar onzin tja van bijde van wat over te zeggen biden heeft een mega fout gemaakt met militairen terug halen uit Afghanistan en Trump met klimaatverandering en de corona pandemie.

  Reply
 3. BEKEER!!!!!!!!! TOORN GAAT KOMEN!!!!!!!!

  16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

  17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

  18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

  19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.

  20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.

  21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.

  1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

  2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

  3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

  4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

  9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

  10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.

  11 Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

  12 Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.

  13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

  https://www.youtube.com/watch?v=ahVmV2Nqv0w

  https://www.youtube.com/watch?v=7Eeo-82Eac8&t=11651s

  AARDE IS PLAT EN DE ELITE WEET HET DE ELITE WEET DAT JEZUS GOD EN DE WAARHEID IS!!!!!!!

  6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

  Reply
 4. Trump zou al president zijn als er niet gefraudeerd was. De enige die het niet zien zijn de mensen die het nog steeds niet geloven omdat ze weigeren het zelf is te onderzoeken en alleen naar Nederland 1, 2 en 3 te kijken.

  Reply
 5. Trump wordt in 2024 wederom POTUS. In 2022 pakken ze de senaat al en twee jaar later, met overmacht, het Witte huis.
  Momenteel zijn de republikeinen hard bezig om de verkiezingen voor fraude dicht te timmeren, zodat 2020 nooit meer kan gebeuren.
  Ook is het laatste woord nog lang niet gezegd over de valse stemmen van de afgelopen keer en staan er in meerdere staten afkeuringen van de getelde stemmen te wachten.

  Reply
 6. Het Amerikaanse volk heeft hem allang gekozen, verkozen en herkozen. Zouden de Davos eliten dit keer wel een "transparante" verkiezing in Amerika toe laten denk je?

  Reply
 7. Jullie (msm) hebben Biden op een voetstuk gezet, hem geadoreerd als een messias, de 'staatsman' die alles wel weer goed zou maken, het kwijl kwam nog net niet via mijn beeldscherm op mijn keybord wanneer jullie over hem spraken. Waar zijn jullie lovende woorden nu?

  Reply
 8. Trump komt terug heel snel, hij heeft al een eigen site . Doe onderzoek en je zal het vinden. Vertel nu eens een ander verhaal over Trump. Biden is uit gerangeerd en is niet populair.
  Overal waar hij komt roepen ze f.ck Biden.

  Reply

Leave a Comment